Alboomer Odoo Version 8.0

Information about the Alboomer instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Sygnały, Szanse, Rozmowy telefoniczne
Technical name: crm, updated: 29.09.2015 14:19:30, author: OpenERP SA
Serwis społecznościowy
Dyskusje, Listy mailowe, Informacje
Technical name: mail, updated: 27.07.2015 07:36:27, author: OpenERP SA
Online Billing
Wysyła faktury i śledzi płatności
Technical name: account_voucher, updated: 27.07.2015 10:49:15, author: OpenERP SA
Ankieta
Create surveys, collect answers and print statistics
Technical name: survey, updated: 27.10.2015 14:58:11, author: OpenERP SA
Sprzedaż
Oferty, Zamówienia sprzedaży, Fakturowanie
Technical name: sale, updated: 11.02.2019 22:13:16, author: OpenERP SA
Magazyn
Zapasy, Logistyka, Magazynowanie
Technical name: stock, updated: 11.02.2019 22:13:16, author: OpenERP SA
Komunikator
OpenERP Chat
Technical name: im_chat, updated: 11.02.2019 22:13:16, author: OpenERP SA
Katalog pracowników
Stanowiska, Wydziały, Pracownicy
Technical name: hr, updated: 27.10.2015 14:58:06, author: OpenERP SA
Kalendarz
Kalendarze osobiste i współdzielone
Technical name: calendar, updated: 11.02.2019 22:13:16, author: OpenERP SA
Grywalizacja
Technical name: gamification, updated: 27.10.2015 15:02:47, author: OpenERP SA
Odoo Live Support
Chat with the Odoo collaborators
Technical name: im_odoo_support, updated: 11.02.2019 22:13:16, author: OpenERP SA
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Technical name: website, updated: 27.07.2015 10:48:37, author: OpenERP SA
Blogs
News, Blogs, Announces, Discussions
Technical name: website_blog, updated: 19.01.2016 13:46:16, author: OpenERP SA
Online Events
Schedule, Promote and Sell Events
Technical name: website_event, updated: 13.12.2016 16:21:03, author: OpenERP SA
eCommerce
Sell Your Products Online
Technical name: website_sale, updated: 27.07.2015 10:49:29, author: OpenERP SA

Installed Modules

Księgowość magazynowa
Inventory, Logistic, Valuation, Accounting
Technical name: stock_account, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Fakturowanie
Technical name: account, updated: 27.07.2015 10:48:46 , author: OpenERP SA
Szablon planu kont
Technical name: account_chart, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Alboomer shop
Technical name: alboomer, updated: 11.02.2019 22:13:23 , author: Currenda Sp.z.o.o
Księgowość analityczna
Technical name: analytic, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Szyfrowania hasła
Technical name: auth_crypt, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: ['OpenERP SA', 'FS3']
Zapisz się
Technical name: auth_signup, updated: 27.07.2015 07:36:33 , author: OpenERP SA
Baza
Technical name: base, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Reguły automatycznych akcji
Technical name: base_action_rule, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Kona bankowe IBAN
Technical name: base_iban, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Podstawy importu
Technical name: base_import, updated: 27.07.2015 07:36:11 , author: OpenERP SA
Narzędzia ustawień początkowych
Technical name: base_setup, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Walidacja numeru NIP
Technical name: base_vat, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Konsole
Technical name: board, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
IM Bus
Technical name: bus, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Konfiguracja precyzji dziesiętnej
Technical name: decimal_precision, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Koszty dostawy
Technical name: delivery, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
System zarządzania dokumentami
Technical name: document, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Elektroniczna wymiana danych (EDI)
Technical name: edi, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Szablony wiadomości
Technical name: email_template, updated: 27.07.2015 07:36:30 , author: OpenERP SA
Organizacja wydarzeń
Szkolenia, Konferencje, Spotkania, Wystawy, Rejestracje
Technical name: event, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Wydarzenia sprzedaży
Technical name: event_sale, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Nośnik poczty
Technical name: fetchmail, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
File upload
Technical name: file_upload, updated: 27.07.2015 10:49:11 , author: Currenda Sp.z.o.o
CRM Gamification
Technical name: gamification_sale_crm, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
HR Gamification
Technical name: hr_gamification, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
System zarządzania wiedzą
Technical name: knowledge, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Poland - Accounting
Technical name: l10n_pl, updated: 27.07.2015 10:49:49 , author: Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE)
Marketing
Technical name: marketing, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Marketing in CRM
Technical name: marketing_crm, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Beneficjent płatności
Payment Acquirer Base Module
Technical name: payment, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Dotpay Payment Acquirer
Payment Acquirer: Dotpay Implementation
Technical name: payment_dotpay, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: Currenda Sp. z o.o.
Transfer Payment Acquirer
Payment Acquirer: Transfer Implementation
Technical name: payment_transfer, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Portal
Technical name: portal, updated: 27.07.2015 07:36:34 , author: OpenERP SA
Portal Gamification
Technical name: portal_gamification, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Portal dla sprzedaży
Technical name: portal_sale, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Portal dla magazynu
Technical name: portal_stock, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Zapotrzebowania
Technical name: procurement, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Produkty i cenniki
Technical name: product, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Product parameter
Product parameters for eCommerce product configuration
Technical name: product_parameter, updated: 04.09.2016 15:45:13 , author: Currenda Sp. z o.o.
Product parameter extra
Fontpicker, colorpicker
Technical name: product_parameter_extra, updated: 04.09.2016 15:45:18 , author: Currenda Sp. z o.o.
Product parameter files
Extension of product parameters module add new parameter type Multiple Files
Technical name: product_parameter_files, updated: 04.09.2016 15:45:20 , author: Currenda Sp. z o.o.
Product parameter images
Extension of product parameters module add multiple images configuration
Technical name: product_parameter_images, updated: 04.09.2016 15:45:22 , author: Currenda Sp. z o.o.
Raport
Raport
Technical name: report, updated: 27.07.2015 07:36:12 , author: OpenERP SA
Zasób
Technical name: resource, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Szansa do oferty
Technical name: sale_crm, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Zespoły sprzedaży
Zespół sprzedaży
Technical name: sales_team, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Sprzedaż i Magazyn
Zarządzanie ofertami, zamówieniami sprzedaży i fakturami
Technical name: sale_stock, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Współdziel dowolny dokument
Technical name: share, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Google Map Snippet
Technical name: snippet_google_map, updated: 27.07.2015 11:36:42 , author: Odoo S.A.
Latest Posts Snippet
Technical name: snippet_latest_posts, updated: 19.01.2016 13:46:16 , author: Odoo S.A.
Survey CRM
Technical name: survey_crm, updated: 27.10.2015 14:58:21 , author: OpenERP SA
Alboomer theme
Technical name: theme_alboomer, updated: 11.02.2019 22:13:28 , author: Odoo S.A.
Theme Common
Snippets Library
Technical name: theme_common, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: Odoo SA
Web
Technical name: web, updated: 11.02.2019 22:13:16
Google Analytics
Technical name: web_analytics, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Kalendarz web
Technical name: web_calendar, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA, Valentino Lab (Kalysto)
OpenERP Web Diagram
Technical name: web_diagram, updated: 11.02.2019 22:13:16
Internetowy wykres Gantta
Technical name: web_gantt, updated: 11.02.2019 22:13:16
Widoki wykresowe
Technical name: web_graph, updated: 11.02.2019 22:13:16
Kanban podstawowy
Technical name: web_kanban, updated: 11.02.2019 22:13:16
Gauge Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_gauge, updated: 11.02.2019 22:13:16
Sparkline Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_sparkline, updated: 11.02.2019 22:13:16
Website Animate
Technical name: website_animate, updated: 27.07.2015 11:36:37 , author: Odoo S.A.
CookieBar
Informs visitors about storing cookies on their browser
Technical name: website_cookiebar, updated: 08.10.2015 12:39:54 , author: Nedas Žilinskas <nedas.zilinskas@gmail.com>
Online Event's Tickets
Sell Your Event's Tickets
Technical name: website_event_sale, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Theme Support Engine
Support layer for Themes in 8.0
Technical name: website_less, updated: 27.07.2015 11:18:12 , author: Odoo SA
Website Mail
Website Module for Mail
Technical name: website_mail, updated: 11.02.2019 22:13:16 , author: OpenERP SA
Website Manager
Technical name: website_manager, updated: 19.01.2016 13:46:16 , author: Currenda Sp.z.o.o
Website Menu By User Display
Allow to manage the display of website.menus
Technical name: website_menu_by_user_status, updated: 27.07.2015 11:43:58 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Website Partner
Partner Module for Website
Technical name: website_partner, updated: 19.01.2016 13:46:16 , author: OpenERP SA
Website Report
Website Editor on reports
Technical name: website_report, updated: 27.07.2015 10:49:14 , author: OpenERP SA
eCommerce Delivery
Add Delivery Costs to Online Sales
Technical name: website_sale_delivery, updated: 20.10.2015 13:55:37 , author: OpenERP SA
Testy
Technical name: web_tests, updated: 11.02.2019 22:13:16
Edytor Widoku
Technical name: web_view_editor, updated: 11.02.2019 22:13:16